AMSTERDAM - Om iets te doen tegen het toenemend aantal straatroven, overvallen en woninginbraken door jeugdige criminelen, krijgen jonge veelplegers een enkelband om. De maatregel is onderdeel van een proef in onder meer de regio Amsterdam.

Andere maatregelen die jeugdreclassering gaat uitproberen zijn het instellen van een avondklok en een contactverbod. Eerder leidde dergelijke maatregelen bij volwassenen al tot goede resultaten: in veel gevallen gingen ze niet opnieuw in de fout.

"Een van de doelen van de proef is onderzoeken welke bijdrage elektronisch toezicht met een enkelband kan leveren aan het terugdringen van recidive en het bevorderen van resocialisatie", aldus het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Ook in Rotterdam en Midden-Nederland zal met de maatregelen worden geëxperimenteerd.