OUDESCHILD - Zondagmorgen rond 11.30 uur werd de reddingsboot 'Cornelis Dito' van het station Oudeschild opgeroepen voor een vaartuig aan de grond, het schip was naast de vaargeul Texelstroom gekomen.


Het schip is door de 'Cornelis Dito' losgetrokken en naar naar dieper water gesleept. Daar kon het jacht zijn weg vervolgen.


Het was de vijfde uitruk dit weekend voor de mannen van het reddingsstation. Na vrijdag drie keer en zaterdag één keer komt het totaal aantal uitrukken van dit weekend uit op vijf.